Kwaliteitsreglement

Kwaliteitsregelement

•  Beschermingsbewind Noord wordt jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijke accountant en voldoet aan de Kwaliteitsverordening versie 2018 van de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI) en aan en de kwaliteitseisen van het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele en Kantonsectoren (LOVCK).