BPBI

BPBI

Omdat we een professionele organisatie willen zijn hebben we ons aangemeld bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders, afgekort: BPBI. De branchevereniging verwacht van haar leden dat ze voldoen aan aantal vastgestelde kwaliteitseisen, deze worden jaarlijks getoetst.

Voor meer informatie over de werkwijze van de BPBI verwijzen we u graag naar hun site: Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.